Themanummers:

De cyclus van Mercurius
Venus en haar relaties
Keerpunt 2012
Chiron en de Slangendrager
Pluto
De Hemel op Aarde (ook in het Duits)
De Jupiter-Saturnus-Pluto-conjunctie van 2020
Tijd